Värdegrund

För oss på Åkers Sweden är värdegrunden enormt viktig, värdegrunden är den plattform vi utgår från i våra dagliga beslut och i vårt samarbete.

Värdegrunden bidrar till den kultur vi tillsammans bygger och förespråkar. Allas åsikt räknas och du blir lyssnad till i de forum du deltar och alla vi medarbetare har samma värde.