Åkers Sweden AB

Vi är ett företag och en enhet som tillverkar valsar, ett högprecisionsverktyg som levereras till kunder på en global marknad.

Vårt produktionsflöde består i huvudsak av Smältning-Gjutning-Värmebehandling-Maskinbearbetning-Kvalitetssäkring med tillhörande stödprocesser och specialistfunktioner.

Som medarbetare hos oss känner du stolthet i din yrkesroll men även som människa då du ingår i ett bra gäng som skapar möjligheter och har kul tillsammans. Årligen har vi en kickoff där vi tillsammans tar sats mot nya mål och aktiviteter. Kanske du är med vid nästa kickoff?

För oss är det viktigt att du mår bra, inte bara på jobbet. Vi har därför en Hälsogrupp som driver både stora och små projekt ihop med oss medarbetare, både i vårt egna gym och i olika samarbeten.

Vi står för….

Våra kärnvärden är Ansvar-Samarbete-Engagemang. De ligger till grund för hur vi agerar hos oss. Vår värdegrund hjälper oss att skapa ett positivt arbetsklimat där alla medarbetare har samma värde och alla får göra sin röst hörd.

Alla inkluderas och har även förväntningar på sig att tycka, tänka och vara med och påverka. Dina åsikter räknas och vi förespråkar en öppen och respektfull dialog. Genom att agera utifrån vår värdegrund säkerställer vi att vi skapar värde för våra intressenter och att vi är lönsamma ekonomiskt.

Hos oss får du….

Utmaningar som överstiger det vanliga, och såklart stöd för att nå de högt uppsatta målen för person, process, avdelning och företag. Vi vill att ditt arbetsbidrag väsentligt ska bidra till resultatet. Arbeta i en process där målstyrning och resultatuppföljning är en naturlig del i vårt arbetssätt.

Utvecklas som människa och i din profession. Vara med och bidra till utvecklingen av svensk industri. Bra och nära vänner för livet. I vissa roller arbeta med hela världen som arbetsplats.

Dit är vi på väg….

Vi, som alla andra, utmanas ständigt av omvärlden avseende hållbarhetsperspektivet. Vår produktion har funnits på samma plats i flera hundra år och våra valsar levereras över hela världen. Vi arbetar aktivt med att driva hållbarhetsarbetet från flera olika perspektiv, lokalt men också globalt, här och nu men också för framtiden. Det är viktigt för oss att arbeta med ständiga förbättringar för att ha en hållbar produktion.

Det teknik- och kompetenssprång som vi och andra inom svensk basindustri ska göra kommande årtionden är utmanande och energidrivande.

Vi arbetar med högt uppsatta mål, även i hållbarhetsarbetet. Ett mål är att 2026 vara först i världen med att erbjuda en fossilfri vals på den globala marknaden. Vi stöttar vårt jordklot även i framtiden.

Vi är ett litet företag…. och ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Vi är och ska fortsätta vara ett företag där människan räknas. Utveckling tar stor plats, vi är stabilt lönsamma och har en arbetsmiljömässigt säker arbetsplats som vi med stolthet vill visa upp.